top of page

2015 Wagin Woolarama - Grand Champion Ewe

2015 Wagin Woolarama - 1st Place Ram and 2 Ewes

2015 Wagin Woolarama - Champion Samm

bottom of page